Vi stödjer

Vi stödjer ett barnhem i Egypten. Läs mer om DGSS barnhem i Egypten.

DGSS är en förkortning av Den Gode Samariten Sverige. 

DGSS barnhem Egypten