MILJÖ &

KVALITET 

VINDKRAFT

Vi äger elproduktion i vindkraft motsvarande cirka 20 procent av vår elförbrukning och köper resterande andel i förnyelsebar energi.

VINDKRAFT

MILJÖ

Vi arbetar frekvent för en bättre miljö och ett steg i detta är att vi sedan december 2007 är Miljö-certifierade enligt ISO 14001:2015.

KVALITET

Vi är sedan oktober 1995 kvalitets-certifierade enligt ISO 9001:2015.