VÅR

HISTORIA

STARTEN

Tråddragning har en mycket lång historia i Gnosjö-bygden. I slutet av 1800-talet fanns här över 100 tråddragerier. Eftersom Gunnar Gustavsson hade kunskapen om tråddragning och en entreprenörsanda i blodet startade han 1960 tråddragning i sitt garage. Med en egenhändigt byggd dragbänk drog han tråd i dimensionerna 3,0 – 6,0. Gunnar byggde även en maskin för att rikta och kapa tråden. Den första kunden finns fortfarande idag kvar som en aktiv kund. Redan från starten levererades tråden med egen bil precis som vi gör idag.

STARTEN

BYGGET

1967 blev garaget för litet och första byggnaden på 600 m² byggdes, inte många meter ifrån garaget där allt började. Denna byggnad har efterhand byggts ut i omgångar till att idag omfatta 11 000 m². Omsättningen i början var givetvis blygsam liksom antalet anställda.

BYGGET

TILLVÄXTEN

Företaget växte långsamt fram till 1980 då det omsatte 8,7 miljoner kronor. Då hade antalet anställda växt till 7 personer, varav två var söner till Gunnar. Sönerna Bengt-Olof och Kjell-Ove tog 1983 över bolaget och 1990 hade Gunnars Tråd växt till 21 anställda och omsättningen låg då på 55 miljoner kronor.

TILLVÄXTEN

NYA FABRIKEN

1997 togs första spadtaget till en ny fabrik. Ett år senare stod nya fabriken på 8 500 m² färdig och produktsortimentet utökades med plattvalsad tråd. Den nya fabriken bidrog till en utökad personalstyrka som år 2000 bestod av 35 personer, med en omsättning på 109 miljoner kronor.

NYA FABRIKEN

UPPKÖPEN

Det extra utrymmet på den nya fabriken gav också möjlighet till att ytterligare utöka verksamheten och produktsortimentet. År 2006 startades, med hjälp av ett uppköp, en ny avdelning för att tillverka nit, främst till pallkragar.

2009 blev företaget Witreco en del av Gunnars Tråd. Detta medförde ökad kapacitet och utökat sortiment med glödgad tråd.

2015 omsatte bolaget 230 mkr och hade 39 anställda. 

UTMÄRKELSEN

År 2009 belönades Gunnars Tråd med det då nyinstiftade priset Soliditet Diamond Award som delas ut av Soliditet AB. Tillsammans med företag som H&M, IKEA, Atlas Copco och Nibe tillhör Gunnars Tråd AB Sveriges bäst skötta företag och den exklusiva gruppen av svenska företag som lyckats med bedriften att få det högsta kreditbetyget AAA 20 år i rad. Sannolikheten att få AAA 20 år i rad är ca 1,35% enligt Soliditet AB.

UTMÄRKELSEN