Visselblåsartjänst

På Gunnars Tråd vill vi göra rätt och behålla förtroendet från våra anställda, partners och allmänheten. Om du misstänker att något är fel i vår verksamhet kan du använda vår visselblåsartjänst för att rapportera det. Vi har en särskild grupp som tar emot rapporter, de är oberoende för att säkerställa att hanteringen är rättvis och opartisk. Din identitet kommer att skyddas, alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Lämna rapport

När du lämnar in din rapport har du valet att vara anonym eller ange dina kontaktuppgifter för personlig återkoppling.
Inom 7 dagar efter att du lämnat rapporten kommer du att få ett mottagarmail och inom 90 dagar får du en återkoppling i ärendet. Mailet skickas från Hailey HR som är vår systemleverantör.
Om du väljer att vara anonym kommer vi inte kunna återkoppla något till dig.

Det finns olika sätt att lämna en rapport:
1. Skicka in ditt formulär via nedan länk
2. Ring telefonsvarare på nummer 0370-373347 och tala in din rapport
3. Boka ett fysiskt möte för att lämna din rapport. Mötet bokar du genom att skicka mail till 0370-373347

Vad är ett visselblåsarärende?

Om du har information om oegentligheter relaterade till arbetsmiljön eller arbetsplatsen som innebär överträdelser av lagar och regler, som korruption, mutor, ekonomisk brottslighet och allvarliga fall av trakasserier samt att du anser att det är av allmänt intresse, kan det vara ett ärende för visselblåsartjänsten.
Även överträdelser av flera EU-relaterade lagar och regler, såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, och miljöskydd, kan omfattas av visselblåsartjänsten.

Ärende som inte är visselblåsarärende

Ett visselblåsarfall brukar vanligtvis inte inkludera ärenden som endast berör din personliga arbetssituation, som exempelvis klagomål angående anställningsvillkor eller liknande. Dessa frågor faller vanligtvis utanför visselblåsartjänstens omfattning och bör inte rapporteras genom tjänsten. Dessutom gäller lagen inte för rapportering av information som är klassificerad enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), eller information som relaterar till nationell säkerhet i verksamhet som bedrivs av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet.

Krav för att rapportera

Du behöver inte ha bevis för att din rapport stämmer utan det räcker med att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann. Rapporten får inte grunda sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i rapporten. Notera att du kan ha rapporteringsskyldighet som ska hanteras i andra kanaler. Visselblåsartjänsten ska inte användas för uppgiftslämnande där du har rapporteringsskyldighet enligt verksamhetsspecifika lagar eller regler.

Länk till formulär för att rapportera ärende